Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Inge Ceelen fotografie.

 

1.2 Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.

 

1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Inge Ceelen fotografie worden aangepast.

 

 

2. Opdracht en Annuleren

2.1 Op verzoek geeft Inge Ceelen Fotografie een aantal data en tijd door. Nadat u een voorkeursdatum en tijd heeft doorgegeven en Inge Ceelen Fotografie deze datum en tijd heeft bevestigd, is de afspraak/opdracht definitief.

 

2.2 Voor het annuleren binnen 24 uur voor de fotoshoot plaats vind brengen wij €25,- in rekening.

Afzeggingen door ziekte? Dan plannen wij gewoon een nieuwe afspraak.

Bij niet komen zonder afzegging word het gehele bedrag van de afgesproken fotoshoot in rekening gebracht.

 

2.3 De tijd van de fotoshoot gaat in op het moment dat de afspraak (tijd) gepland is, indien u te laat komt op de afspraak, dan zal dit van de oorspronkelijke tijd afgaan. Inge Ceelen Fotografie is niet aansprakelijk als hierdoor minder variatie in het fotoaanbod zal zijn.

 

2.4 Inge Ceelen Fotografie is niet aansprakelijk voor mindere resultaten / minder foto’s veroorzaakt door het gedrag en/of welzijn van een kind/persoon. Indien een kind ziek is is het raadzaam om een afspraak te verzetten.

 

2.5 Er kunnen geen rechten worden verleend aan foto’s op mijn website. Ieder persoon is anders.

 

 

3. Betaling

U dient binnen 14 dagen na de fotoshoot het volledige bedrag overgemaakt te

hebben op bankrekeningnummer:  IBAN NL79 RABO 0115 9664 98 t.n.v. Inge Ceelen onder vermelding van het factuurnummer.

 

 

4. Beeldselectie en Nabewerking

4.1 De fotograaf zal een selectie maken op basis van zijn kwaliteiten, stijl en geschiktheidscriteria. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Inge Ceelen fotografie zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s. Inge Ceelen fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Inge Ceelen fotografie niet geschikt zijn om te tonen.

 

4.2 Specifieke wensen t.a.v. beeldselectie en nabewerking dienen voorafgaand aan de fotoshoot kenbaar gemaakt te worden. De fotograaf kan dan beoordelen of deze wensen uitvoerbaar zijn.

 

4.3 De fotograaf zal tijdens de nabewerking verschillende correcties aanbrengen, waardoor

bijvoorbeeld ook een beelduitsnede kan veranderen.

 

4.4 De foto’s worden afhankelijk van de compositie geleverd in verschillende verhoudingen.

 

4.6 De (digitale) foto’s waaruit een selectie gemaakt kan worden, zijn voorzien van een watermerk (Inge Ceelen Fotografie)

Dit watermerk op deze foto’s moet te allen tijde goed zichtbaar zijn.

De digitale foto’s welke op hoge resolutie geleverd worden, aantal is afhankelijk van gekozen pakket en evt. losse bestellingen, zijn niet voorzien van een watermerk.

 

4.7 Er mag op geen enkele manier een verandering in de foto worden aangebracht.

 

 

5. Levering

5.1 De digitale bestanden van de foto’s worden, in groot formaat, verstuurd via wetransfer of  geleverd op een DVD, afgeleverd. Bij het zelf laten afdrukken van de foto’s bij een andere fotograaf/winkel is Inge Ceelen Fotografie niet aansprakelijk voor de afdruk kwaliteit.

 

5.2 De DVD wordt afgehaald bij Inge Ceelen Fotografie of desgewenst tegen verzendkosten verstuurd.

 

5.3 Levertijd is maximaal 4 weken. De levertijd gaat in op het moment dat de fotoshoot

voorbij is.

 

5.4 Het streven is om binnen de genoemde levertijd af te leveren. mocht er door omstandigheden niet binnen de tijd geleverd kunnen worden, dan wordt u hier per e-mail over geïnformeerd.

 

5.5 De originele RAW (camera) bestanden worden nooit aan de klant geleverd.

 

5.6 Inge Ceelen Fotografie bewaart de bestanden tot 2 maanden na het verstrekken van de foto’s en raadt u aan om zelf een aantal kopieën te maken als back up!

 

 

6. Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk na levering, in ieder geval binnen 5 dagen, schriftelijk ( per e-mail ) te worden ingediend.

 

 

7. Gebruik

7.1 Tenzij anders overeen gekomen het de klant het recht tot reproductie van het beeldmateriaal voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan bestanden voor commerciële doeleinden te gebruiken.

 

7.2 De klant is niet gerechtigd het beeldmateriaal zonder toestemming van de fotograaf te verstrekken aan derden of te verhandelen.

 

7.3 Foto’s mogen niet bijgesneden of bewerkt worden.

 

7.4 De foto’s mogen op social-media gedeeld worden indien voorzien van naamsvermelding; vermeld altijd de Inge Ceelen Fotografie, de website of zakelijke Facebookpagina van Inge Ceelen Fotografie

 

 

8. Promotie

Inge Ceelen Fotografie behoudt het recht om de foto’s te gebruiken voor promotie zoals de website, social-media of drukwerk. Indien er bezwaar is, dient dit vooraf per mail kenbaar gemaakt te worden.

 

 

9. Auteursrecht

Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij de fotograaf.

Inge Ceelen Fotografie blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden aan derden te verstrekken/verkopen zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

 

 

10. Aansprakelijkheid fotograaf

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke bij de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf.  Wanneer er door de klant schade is ontstaan, brengen wij het bedrag in rekening voor de klant.

 

 

11. Offertes

11.1 Alle offertes van Inge Ceelen Fotografie zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.

 

11.2 Inge Ceelen Fotografie hanteert voor offertes een geldigheidstermijn van vier weken (30 dagen), tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Buiten deze periode houdt Inge Ceelen Fotografie zich het recht voor het aanbod te herzien.

 

11.3 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en bovendien, tenzij in de offerte opgenomen, exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten waaronder aanschaf-, reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten.

 

11.4 Inge Ceelen Fotografie hanteert de wettelijke BTW en andere heffingstarieven. De hoogte hiervan wordt door de overheid bepaalt. Indien na de offerte/aanbieding de wettelijke BTW en/of andere heffingstarieven door de overheid worden gewijzigd, gelden de nieuwe BTW en/of andere heffingstarieven voor de facturering.

 

11.5 De opdrachtgever kan Inge Ceelen Fotografie niet verplichten de werkzaamheden overeenkomstig de offerte uit te voeren indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de offerte een vergissing of verschrijving bevat.

 

11.6 Een prijsopgave verplicht Inge Ceelen Fotografie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

11.7 Indien de Opdrachtgever buiten de geldigheidstermijn van vier weken (30 dagen) alsnog akkoord gaat met de offerte zonder aanpassing van de afrondingsdatum, kan Inge Ceelen Fotografie besluiten een spoedtarief te hanteren waarbij de gebruikelijk door Inge Ceelen Fotografie gehanteerde vergoeding met maximaal 50% wordt verhoogd.